HOOGHEEMRAADSCHAP

Het Hoogheemraadschap Rijnland voert tijdens het voortplantingsseizoen baggerwerkzaamheden uit.

Hierbij wordt er gewerkt volgens de gedragscode Wet Natuurbescherming voor de waterschappen, (onderdeel soortenbeschermingen) en  worden de benodigde maatregelen getroffen.

Om helder uit te leggen waarom het Hoogheemraadschap van Rijnland dit doet en hoe de protocollen worden gehandhaafd maakte Factory 6 een animatie met een glansrol voor de hoofrolspelers uit het veld.