Factory 6 Media House

Portfolio

BEEN THERE, DONE THAT, GOT THE T-SHIRT

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND

In alle wateren ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer een centimeter per jaar. Om te voorkomen dat onze wateren steeds minder diep worden, moeten de bagger eens in de zoveel tijd weggehaald worden. Dat noemen we baggeren. Factory 6 ontwierp in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland de folder waarin haarfijn uitgelegd wordt wat het Hoogheemraadschap precies doet.

 

Date:
Category: